mgr Jolanta Kabat – kierownik poradni

  • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
  • Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

 

 

mgr Mirosława Poniatowska

  • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
  • Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

 

 

mgr Ernest Krupa

  • Psycholog
  • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
  • Edukator profilaktyki HIV/AIDS.

 

 

 

 

Elżbieta Wawrzyn

  • Certyfikowany Instruktor Psychoterapii Uzależnień w trakcie specjalizacji
  • Rejestracja